ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ภายในโครงการหอพักเทา-ทอง
ระยะเวลาเช่า ๒ ปี ประเภทที่ให้ดำเนินกิจการ ดังนี้
๑. เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๑
๒. เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๒
๓. เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญ หอพักเทา-ทอง ๓
๔. เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหาร หอพักเทา-ทอง ๓
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09:23
เอกสารแนบ    1552962309_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 มี.ค. 62
รูปภาพแนบ