ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๒
รายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น ๑ กองกิจการนิสิต โทร.๐๓๘-๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๑
URL https://drive.google.com/drive/folders/1-jUlpDu2kJ5FvwQo3jM5POBvweyDMgO-?usp=sharing
ผู้ประกาศ ปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์     วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09:49
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ