ประกาศการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
รายละเอียด ประกาศการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
URL http://nisithome.buu.ac.th/election62/election62.pdf
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 15:17
เอกสารแนบ    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๕๔/๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 มี.ค. 62
รูปภาพแนบ