การลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อประชาสัมพันธ์  การลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ ณ บริเวณ ด้านหลังหอประชุมธำรงบัวศรี ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:41
เอกสารแนบ    การลงคะแนนเลือกตั้ง   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 มี.ค. 62
รูปภาพแนบ