ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ชื่อประชาสัมพันธ์  ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นิสิตสามาถกรอกข้อมูลในระบบกองกิจการนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562
พร้อมนำเอกสารส่งที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ ปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์     วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09:05
เอกสารแนบ    1546913139_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ม.ค. 62
รูปภาพแนบ