ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 17 มกราคม 2562 "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 17 มกราคม 2562 "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
รายละเอียด กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน

ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต

โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี"จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
ซึ่งดำเนินการ 2 ช่วงเวลา คือ

- เวลา 09.00 - 11.00 น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น.)
- เวลา 12.00 - 15.00 น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น.)

ณ ห้องสัมมนา (211) กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต

Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา

หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/

โทร. 0 3810 2531
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 11:04
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ