ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 16:23
เอกสารแนบ    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 ธ.ค. 61
รูปภาพแนบ