ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารผ่อนผันทหารปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารผ่อนผันทหารปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อนิสิตที่ยื่นผ่อนผันทหารปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 เก็บไว้เป็นหลักฐาน
(เอกสารรายชื่อที่นำส่งจังหวัด)
URL https://drive.google.com/drive/folders/1UvqrVr_k2TUOiVBCf_U7_-E0rxWVbPbW?usp=sharing
ผู้ประกาศ ปิ่นมณี     วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 15:33
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ