ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิยาลัย ครั้งที่ 1/2561

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิยาลัย ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิยาลัย ครั้งที่ 1/2561
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 14:42
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ธ.ค. 61
รูปภาพแนบ