ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
รายละเอียด ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13:22
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ (ภาค ข)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 ธ.ค. 61
รูปภาพแนบ