ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียด รายชื่อนิสิตยื่นเอกสารขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (29 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุล ภูมิลำเนาทหาร
หมายเหตุ
1. หากนิสิตตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต
เบอร์โทร 038-102222 ต่อ 1511 (ภายในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
2. เอกสารที่นำส่งจังหวัดพร้อมรายชื่อนิสิตแนบจะนำขึ้น Google ไดรฟ์ ให้ดาวน์โหลด วันที่ 20-31 ธันวาคม 2561
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14:58
เอกสารแนบ    1544083240_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 6 ธ.ค. 61
รูปภาพแนบ