กำหนดการปิด-เปิด โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการปิด-เปิด โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด กำหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
กำหนดการเปิด - ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
และกำหนดการเปิดหอพักภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:15
เอกสารแนบ    1393470802_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 ก.พ. 57
รูปภาพแนบ