กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด ด้วยโครงการหอพักเทา-ทอง (หอพัก 50 ปีเทา-ทอง , หอพักเทา-ทอง 2 , หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4)
มีกำหนดการให้นิสิตชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 และนิสิตที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสมัครและชำระเงินได้ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09:48
เอกสารแนบ    1539917336_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 ต.ค. 61
รูปภาพแนบ