การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

ชื่อประชาสัมพันธ์  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
รายละเอียด การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ให้นิสิตดำเนินการส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม- ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๑
URL
ผู้ประกาศ ปิ่นมณี     วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 16:26
เอกสารแนบ    1539768448_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ต.ค. 61
รูปภาพแนบ