ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่หอพัก เทา - ทอง ๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่หอพัก เทา - ทอง ๓
รายละเอียด มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่หน่วยที่ ๑ ของหอพักเทา - ทอง ๓
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหอพักเทา - ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๑๓ ในวัน และเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 05:32
เอกสารแนบ    1393021783_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 ก.พ. 57
รูปภาพแนบ