ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ชื่อประชาสัมพันธ์  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
รายละเอียด ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ตำแหน่ง 4466
สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 16:09
เอกสารแนบ    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ต.ค. 61
รูปภาพแนบ