ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 218 ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
เริ่มสัมภาษณ์ตามลำดับตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้น
** กรุณาอ่านประกาศทั้งฉบับอย่างละเอียด **
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10:55
เอกสารแนบ    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ต.ค. 61
รูปภาพแนบ