ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 15:03
เอกสารแนบ    1538726625_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 ต.ค. 61
รูปภาพแนบ