การรับเงินคืน (เงินค่าประกันของเสียหาย)หอพัก 50 ปีเทาทอง, หอพักเทาทอง2, หอพักเทาทอง3 และหอพักเทาทอง 4 ปีการศึกษา 2561

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับเงินคืน (เงินค่าประกันของเสียหาย)หอพัก 50 ปีเทาทอง, หอพักเทาทอง2, หอพักเทาทอง3 และหอพักเทาทอง 4 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด นิสิตที่พักอาศัยหอพัก 50 ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ให้ติดต่อขอรับเงินคืน (เงินค่าประกันของเสียหาย) จำนวนเงิน 500 บาท รายละเอียด ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 15:38
เอกสารแนบ    1538124953_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ก.ย. 61
รูปภาพแนบ