ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง ๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง ๔
รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง ๔
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13:24
เอกสารแนบ    1537943093_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ก.ย. 61
รูปภาพแนบ