ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ตำแหน่ง 4466
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 15:47
เอกสารแนบ    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ก.ย. 61
รูปภาพแนบ