ข้อมูลหอพักสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2557

ชื่อประชาสัมพันธ์  ข้อมูลหอพักสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด ข้อมูลหอพักสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2557
URL
ผู้ประกาศ สุชาดา อาศัยสุข     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:39
เอกสารแนบ    การจองหอพัก (รอบสุดท้าย)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 25 ก.ค. 57
   รายชื่อที่นิสิตที่จองหอพักทางเว็บไซตืและโอนเงินค่าหอพัก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 ก.ค. 57
   ข้อตกลงการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 ก.ค. 57
   รูปภาพหอพัก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มิ.ย. 57
   กำหนดวันที่เข้าพักในหอพักนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 มิ.ย. 57
รูปภาพแนบ