รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิตทำงานพิเศษประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
รายละเอียด งานพิเศษสำหรับนิสิต
URL
ผู้ประกาศ มณฑา อนุรัตน์ศร     วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 11:24
เอกสารแนบ    รายละเอียดงานพิเศษ (โรงแรมเทาทอง)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 7 ก.ย. 61
   รายละเอียดงานพิเศษ (10 ก.ย.-24 ก.ย. 61)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 4 ก.ย. 61
รูปภาพแนบ