ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 3810 2546
URL
ผู้ประกาศ น.ส.สุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 16:15
เอกสารแนบ    ใบสมัคร   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ส.ค. 61
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ส.ค. 61
รูปภาพแนบ