ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาคุ้มครอง ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒
รายละเอียด ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาความคุ้มครองวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10:16
เอกสารแนบ    ระยะเวลาความคุ้มครองวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ส.ค. 61
รูปภาพแนบ