ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ ส.ค.๒๕๖๐-๑ ส.ค.๒๕๖๑)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ ส.ค.๒๕๖๐-๑ ส.ค.๒๕๖๑)
รายละเอียด ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ ส.ค.๒๕๖๐-๑ ส.ค.๒๕๖๑) สำหรับนิสิตที่ขึ้นต้นด้วยรหัส ๕๗ ถึง ขึ้นต้นด้วยรหัส ๖๐ ที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา๒๕๕๗ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นภาคแรก
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15:52
เอกสารแนบ    ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ ส.ค.๒๕๖๐-๑ ส.ค.๒๕๖๑)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 ส.ค. 61
รูปภาพแนบ