ประกาศ ขอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหารในปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ ขอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหารในปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด ประกาศ ขอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหารในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๑
URL
ผู้ประกาศ นางสาวปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์     วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 15:41
เอกสารแนบ    ประกาศ ขอรับสิทธิเพื่อฝึกวิชาทหารในปีการศึกษา ๒๕๖๒   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 ส.ค. 61
รูปภาพแนบ