ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 23 สิงหาคม 2561 "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 23 สิงหาคม 2561 "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
รายละเอียด เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อร่วมบริจาคโลหิต
"จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นี้
- เวลา 09.00 - 11.00 น.
(รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น.)

- เวลา 12.00 - 15.00 น.
(รับใบกรอกประวัติ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น.)

ณ ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต นี้จ้าาาาาาาาาาา

คำแนะนำก่อนและหลังบริจาคโลหิต
(1.) อายุระหว่าง 17-70 ปีบริบูรณ์ (บริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน 55 ปี , อายุ 17 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง)
(2.) น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป และสุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
(3.) นอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และเข้านอนก่อนเที่ยงคืน
(4.) ควรดื่มน้ำ 3-4 แก้ว และรับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตจะช่วยลดและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆได้
(5.) งดอาหารที่มีไขมันสูงก่อนมื้อบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ
(6.) งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต อย่างน้อย 1 ชั่วโมง และงดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต
(7.) งดออกกำลังกายที่เสียเหงื่อมาก ทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต

#บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน
#การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09:55
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ