ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาความคุ้มครองวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:56
เอกสารแนบ    ประกาศการเสนอราคาจัดทำประกันสุขภาพนิสิตต่างชาติมหาวิทยาลัยบูรพา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ก.ค. 61
รูปภาพแนบ