การคืนเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน 2560 (หอพัก 50ปีเทาทอง, หอพักเทาทอง2, หอพักเทาทอง3, หอพักเทาทอง4)

ชื่อประชาสัมพันธ์  การคืนเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน 2560 (หอพัก 50ปีเทาทอง, หอพักเทาทอง2, หอพักเทาทอง3, หอพักเทาทอง4)
รายละเอียด ประกาศการคืนเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน 2560
1. หอพัก 50ปีเทาทอง
2. หอพักเทาทอง2
3. หอพักเทาทอง3
4. หอพักเทาทอง4

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ในวันและเวลาทำการปกติ รายละเอียดตาม file ที่แนบนี้
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:19
เอกสารแนบ    1531300901_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 ก.ค. 61
รูปภาพแนบ