ประกาศรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด ประกาศรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ กองกิจการนิสิต ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:21
เอกสารแนบ    ประกาศรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 8 ก.ค. 61
รูปภาพแนบ