การเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย ปี 2557

ชื่อประชาสัมพันธ์  การเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย ปี 2557
รายละเอียด มหาวิทยาลัยบูรพาประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกผู้ยื่นเสนอราคาการประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากร ปี 2557 ยื่นเสนอราคาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 13.00-14.00 น. และพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันในวันเดียวกัน เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
URL
ผู้ประกาศ สุกัญญา     วันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 11:24
เอกสารแนบ    ประกาศการเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากร ปี 2557   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 31 ม.ค. 57
รูปภาพแนบ