ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ โครงการหอพักเทา-ทอง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ โครงการหอพักเทา-ทอง
รายละเอียด ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ โครงการหอพักเทา-ทอง
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:01
เอกสารแนบ    1530514915_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 2 ก.ค. 61
รูปภาพแนบ