ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจจากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจจากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด
รายละเอียด ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจจากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด
ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13:01
เอกสารแนบ    ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 มิ.ย. 61
รูปภาพแนบ