ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๘พ.ค.๒๕๖๐-๒๘พ.ค.๒๕๖๑)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๘พ.ค.๒๕๖๐-๒๘พ.ค.๒๕๖๑)
รายละเอียด ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๘พ.ค.๒๕๖๐-๒๘พ.ค.๒๕๖๑) สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนเป็นภาคแรก และ นิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้นก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นภาคแรก
URL
ผู้ประกาศ สุชาดา อาศัยสุข     วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 15:54
เอกสารแนบ    ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๒๘พ.ค.๒๕๖๐-๒๘พ.ค.๒๕๖๑)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 2 ก.ค. 61
รูปภาพแนบ