หอพักนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข้อมูลหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวข้อข่าว  ข้อมูลหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด ข้อมูลหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
URL จองหอพักภาคต้น 2566
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13:56
เอกสารแนบ    อัตราค่าที่พักหอพักนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 พ.ค. 66
   ภาพห้องพัก   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 พ.ค. 65
   ขั้นตอนการแจ้งซ่อมออนไลน์   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 มิ.ย. 64
   อัตราค่าวัสดุและครุภัณฑ์ภายในห้องพักนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 มิ.ย. 64
   แผนที่หอพักนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 15 ม.ค. 63
รูปภาพแนบ