กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:44
เอกสารแนบ    ตารางการปฐมนิเทศแต่ละคณะ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 ก.ค. 60
   กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี (รวม)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 ก.ค. 60
รูปภาพแนบ