ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต
รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต
โดยขอให้ผู้มีรายชื่อ เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต 218
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15:27
เอกสารแนบ    1670315298_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 6 ธ.ค. 65
รูปภาพแนบ