ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานหอพักนิสิต

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานหอพักนิสิต
รายละเอียด ประกาศงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานหอพักนิสิต
เพื่อปฏิบัติงานช่างหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13:50
เอกสารแนบ    ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานช่างหอพักนิสิต   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 ก.ย. 65
รูปภาพแนบ