การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕

ชื่อประชาสัมพันธ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕
รายละเอียด การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet)
URL
ผู้ประกาศ นายมานพ น้ำทรัพย์     วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09:14
เอกสารแนบ    เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 23 มี.ค. 65
รูปภาพแนบ