เปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  เปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 17:06
เอกสารแนบ    เปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ส.ค. 64
รูปภาพแนบ