วินัยนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวข้อข่าว  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและนิสิตทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งดำเนินการ ๒ ช่วงเวลา คือ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.) และเวลา ๑๒.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.) โดยมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริจาคโลหิตที่ถูกต้อง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. จากวิทยากรภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องสัมมนา (๒๑๑) กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๓๘๑๐-๒๕๓๕ หรืองานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต โทร. ๒๕๓๕ Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/
URL
ผู้ประกาศ นางสาวพลอยนภัส แนบเชย     วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10:31
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ