กิจกรรมนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » นางสาวพรรณมณฑ์ คงทรัตน์ นิสิตชมรมพุทธธรรมกรรมฐานฯ

หัวข้อข่าว  นางสาวพรรณมณฑ์ คงทรัตน์ นิสิตชมรมพุทธธรรมกรรมฐานฯ
รายละเอียด ติดต่อรับเอกสารโครงการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดเรียบร้อยแล้ว โครงการ พุทธธรรมกรรมฐาน ม.บูรพาร่วมใจ ได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ในวันและเวลาทำการ โดย แต่งกายชุดนิสิต ถูกต้อง เรียบร้อย ค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐ ๓๘๑๐ ๒๕๓๔
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ (พี่ ยู)     วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16:57
เอกสารแนบ    1504259888_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 ก.ย. 60
รูปภาพแนบ