กิจกรรมนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การสมัครเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐

หัวข้อข่าว  การสมัครเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐
รายละเอียด ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐ จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ถึงวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนโนนศิลาฤกษ์ราษฎร์อำนวย ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๒ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต หมดเขตยื่นใบสมัคร วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
URL
ผู้ประกาศ กนกนาถ อินต๊ะบูรณ์     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:42
เอกสารแนบ    ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 25 พ.ย. 59
   เอกสารแนบ (เฉพาะ Head หน่วยกิจกรรม)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 25 พ.ย. 59
รูปภาพแนบ