ทะเบียนราษฎร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชาสัมพันธ์] ประกาศการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง      วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 15:17
     [ประชาสัมพันธ์] การลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา      วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:41