กิจกรรมนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒           วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10:02
     [กิจกรรม] ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมประกวดออกแบบสร้างสรรค์สื่อ infographic ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปึ 25562      วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08:47
     [กิจกรรม] โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09:40
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑      วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 18:14