ประกาศกำหนดการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ภาคฤดูร้อน/61 และภาคต้น/62   ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนอุบัติภัย พ.ศ.2562   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดหอพักกองกิจการนิสิต (หอพัก 14-15) ปี 61-62   กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนิสิต ปีการศึกษา 2561   ประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒   กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักนิสิต ปี 2562  

กิจกรรมนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [กิจกรรม] กิจกรรม C-ampus Challenge 2019 โตโยต้า ถนนสีขาว      วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:18
     [กิจกรรม] เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.      วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:35
     [ประชาสัมพันธ์] หลักเกณฑ์และการส่งผลงานเข้าชิงรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น "ยาเสพติด อย่าคิดลอง" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒      วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:22
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒      วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:18
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒      วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08:42
     [กิจกรรม] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "GE - ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"      วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09:09
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒      วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10:02