กิจกรรมนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

     [กิจกรรม] โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE FINE fine arts award ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"      วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09:44
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒      วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:18
     [กิจกรรม] กิจกรรม C-ampus Challenge 2019 โตโยต้า ถนนสีขาว      วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:18
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒      วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:18
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒      วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08:42
     [ประชุม สัมมนา] การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒      วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10:02