เข้าสู่ระบบ 
    ค้นหาบริษัท และตำแหน่งงาน ?

ค้นหาจาก ตำแหน่งงาน    บริษัท   
คำค้น
 
ค้นหาจากชื่อบริษัท
ค้นหาจากชื่อตำแหน่งงาน
ประเภทงาน
»
สถานที่ทำงาน
»
ประเภทธุรกิจ
 
   

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวนอัตรา ประเภทงาน บริษัท
1   พนักงานฝ่ายบุคคล 3 งานสรรหาบุคลากร บริษัท โบฟังก์ เมทัล โปรดักส์ (ไทยแลนด็) จำกัด
2   บัญชี 2 งานบัญชี บริษัท โบฟังก์ เมทัล โปรดักส์ (ไทยแลนด็) จำกัด
3   ผู้ช่วยผู้บริหาร 6 งานเลขานุการ งาน Personal Assistant บริษัท โบฟังก์ เมทัล โปรดักส์ (ไทยแลนด็) จำกัด
4   ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 งานสรรหาบุคลากร นิสโก (ประเทศไทย) จำกัด
5   งานนำเข้าส่งออก 2 งานคลังสินค้า นิสโก (ประเทศไทย) จำกัด
6   งานบัญชี 2 งานบัญชี นิสโก (ประเทศไทย) จำกัด
7   เจ้าหน้าที่บัญชี 3 งานบัญชี สวนไม้ตะวันออก จำกัด
8   เจ้าหน้าที่การเงิน 3 การเงิน สวนไม้ตะวันออก จำกัด
9   เจ้าหน้าที่การตลาด 3 งานสื่อสารการตลาด สวนไม้ตะวันออก จำกัด
10   เจ้าหน้าที่บุคคล 2 งานสรรหาบุคลากร สวนไม้ตะวันออก จำกัด
11   นิติกร 1 กฎหมาย สวนไม้ตะวันออก จำกัด
12   เจ้าหน้าที่ออกแบบ 2 งานผลิตสื่อ สวนไม้ตะวันออก จำกัด
13   เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 งานจัดซื้อ งานจัดหา สวนไม้ตะวันออก จำกัด
14   เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 5 งานการเกษตร งานป่าไม้ งานประมง สวนไม้ตะวันออก จำกัด
15   ตัวแทนเซลล์ 2 งานขาย sakura printing technology co.,ltd
16   ล่ามแปลภาษา 2 ล่ามแปลภาษา sakura printing technology co.,ltd
17   กราฟิกดีไซเนอร์ 1 งานสื่อสิ่งพิมพ์ sakura printing technology co.,ltd
18   Asia Software Technical Analyst 1 งาน Software Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
19   Software Engineer 1 งานโปรแกรมเมอร์ Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
20   Asia Logistics Support Coordinator 1 งานขนส่งสินค้า Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
21   Asia R&D Engineering ( Monomer ) 1 งาน Lab Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
22   Asia Automation Engineer 1 งาน Application Network Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
23   Asia Molding Process Engineer 1 งานวิศวกรเครื่องกล Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
24   Asia Surfacing Product & Process Engineer 1 งานวิศวกรเครื่องกล Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
25   พนักงานขาย 1 งานขาย บริษัท ไดมอน ทูลส์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
26   พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 งานธุรการ งานการจัดการทั่วไป บริษัท ไดมอน ทูลส์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
27   ล่ามและเลขา 1 งานเลขานุการ งาน Personal Assistant บริษัท ไดมอน ทูลส์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
28   ธุรการทั่วไปสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ 1 งานธุรการ งานการจัดการทั่วไป เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด
29   เจ้าหน้าที่บัญชี สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ 1 งานบัญชี เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด
30   หัวหน้าฝ่ายผลิต สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ 1 งานผลิตทั่วไป เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด
31   เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย สามารถสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ 2 งานการตลาดทั่วไป เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด
32   ล่ามจีน-ไทย-อังกฤษ 2 บริษัท ไห่เหยน เคเบิล (ไทยแลนด์)จำกัด
33   บัญชี 1 บริษัท ไห่เหยน เคเบิล (ไทยแลนด์)จำกัด
34   หัวหน้าช่างไฟฟ้า 2 ผลิตอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด
35   เจ้าหน้าที่ BOI/Import/Export 2 ผลิตอุปกรณ์กีฬาทางน้ำเพื่อการส่งออก ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด
36   เจ้าหน้าที่ IT 2 ผลิตอุปกรณ์กีฬาทางน้ำเพื่อการส่งออก ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด
37   เจ้าหน้าที่ออฟฟิศ 3 ผลิตอุปกรณ์กีฬาทางน้ำเพื่อการส่งออก ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด
38   หัวหน้างานฝึกหัด 5 งานบริหารทั่วไป ยูนิค ซี โปรดักส์ จำกัด
39   Production Engineer 2 งานวิศวกรการผลิต งานวิศวกรโรงงาน Hitachi Consumer Products(Thailand), Ltd.
40   Prgrammer 2 งานโปรแกรมเมอร์ Hitachi Consumer Products(Thailand), Ltd.
41   Desige Engineer 3 งานวิศวกรไฟฟ้า งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ Hitachi Consumer Products(Thailand), Ltd.
42   Purchaising Engineer 1 งานวิศวกรรมอุตสาหการ Hitachi Consumer Products(Thailand), Ltd.
43   HR Officer 1 งานธุรการ งานการจัดการทั่วไป Hitachi Consumer Products(Thailand), Ltd.
44   Purchasing Officer 2 งานจัดซื้ออุตสาหกรรม Hitachi Consumer Products(Thailand), Ltd.
45   Import-Export Documentation 2 งานส่งออก งานนำเข้า ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
46   ล่ามภาษาจีน 10 งานบริหารทั่วไป Fancy Industry Thai Co.,Ltd
47   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Fancy Industry Thai Co.,Ltd
48   การตลาด 2 งานการตลาดทั่วไป Fancy Industry Thai Co.,Ltd
49   Sales Engineer 10 งาน Sales Engineer บริษัท นิวแม็ก จำกัด
50   Sales representative 10 งานขาย บริษัท นิวแม็ก จำกัด
51   ล่ามภาษาจีน 3 งานล่าม งานแปลภาษา บริษทเทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
52   Logistics Supervisor(BOI) 1 งานส่งออก งานนำเข้า บริษทเทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
53   Industrial Engineering(IE) 1 งานวิศวกรรมอุตสาหการ บริษทเทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
54   เจ้าหน้าที่ให้บริการนักเรียน (Student Service Officer) 1 ที่ปรึกษา ให้บริการลูกค้า สมารืท โกลบ เอ็ดดูเคชัน จำกัด
55   หัวหน้าแผนกฝึกหัด 100 งานขาย บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
56   เจ้าหน้าที่BOI 1 งานวางแผนการผลิต งานควบคุมการผลิต เค-วาสเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด
57   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 2 งานวางแผนการผลิต งานควบคุมการผลิต เค-วาสเซอร์ เทคโนโลยี จำกัด
58   Interpreter 1 Interpreter Newtrend Food Ingredient (Thailand) Co.,Ltd
59   Purchasing Coordinator 1 Purchasing Coordinator Newtrend Food Ingredient (Thailand) Co.,Ltd
60   ช่างฝึกหัด (ช่างเทคนิค)? 2 บริษัท ทาเคดะ โมริยาสุ (ประเทศไทย) จำกัด
61   ล่ามภาษาจีน 2 ล่ามภาษาจีน บริษัท ทาเคดะ โมริยาสุ (ประเทศไทย) จำกัด
62   ช่างแม่พิมพ์ 2 งานผลิตทั่วไป บริษัท ทาเคดะ โมริยาสุ (ประเทศไทย) จำกัด
63   หัวหน้าฝึกหัด 3 งานทั่วไป บริษัท ทาเคดะ โมริยาสุ (ประเทศไทย) จำกัด
64   เสมียน 3 งานบัญชี ZHONGFANG PACKING (THAILAND) CO.,LTD.
65   Marketing Professional (Trading Business) 5 งานบริหารการขาย โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
66   HR Data Analyst (Learning and Development) 1 งานฝึกอบรม โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
67   Systems Analyst 1 งาน MIS โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
68   ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 2 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
69   นักวิชาการการเงินและบัญชี 6 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
70   Customer Service Staff 5 งานบริการด้านการเงิน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
71   Marketing Support Staff 5 งาน Retail Banking ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
72   Credit Staff 5 งานวิเคราะห์สินเชื่อ งานอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
73   Collection Staff 5 งานเร่งรัดหนี้สิน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
74   Teller 10 งานบริการด้านการเงิน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
75   Contact Center Staff 5 งานบริการด้านการเงิน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
76   Telesales Representative staff 20 งานบริการด้านการเงิน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
77   Personal Banking 5 งานที่ปรึกษาการเงินลูกค้าองค์กร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
78   ผู้จัดการฝ่ายขาย (Field Manager) 10 งานบริหารการตลาด บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
79   ที่ปรึกษาโครงการ (Financial Consultant) 20 งานการตลาดทั่วไป บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
80   iOS Programmer 3 งานโปรแกรมเมอร์ บริษัท จีโอทาเลนท์ จำกัด
81   Android Programmer 3 งานโปรแกรมเมอร์ บริษัท จีโอทาเลนท์ จำกัด
82   Web Programmer 7 งานโปรแกรมเมอร์ บริษัท จีโอทาเลนท์ จำกัด
83   System Analyst 2 งาน Software บริษัท จีโอทาเลนท์ จำกัด
84   เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 4 งานจัดซื้ออุตสาหกรรม บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
85   เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 2 บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
86   เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ 1 งานการตลาดทั่วไป บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
87   QA Engineer 2 งานวิศวกรไฟฟ้า งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
88   Automation Engineer 2 งานวิศวกรไฟฟ้า งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
89   System Engineer 2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
90   Tooling Engineer 3 งานวิศวกรเครื่องกล บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
91   PCBA Engineer 2 งานวิศวกรไฟฟ้า งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
92   เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2 ทุกสาขาวิชา บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
93   เจ้าหน้าที่ BOI 1 งานส่งออก งานนำเข้า บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
94   เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1 งานวางแผนการผลิต งานควบคุมการผลิต บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
95   เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 งานคลังสินค้า บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
96   เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 1 งานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม งานบริหารจัดการของเสีย บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
97   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 งานวางแผนการผลิต งานควบคุมการผลิต บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
98   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 1 งานนักศึกษาจบใหม่ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
99   เจ้าหน้าที่ส่งออก 1 งานส่งออก งานนำเข้า บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
100   Sales Representative 5 งานขาย บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
101   Engineer / Engineer support sales 3 งานวิศวกรเครื่องกล บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
102   Assistant Marketing and Sales (Translation Thai-Chinese)/ผู้ช่วยฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย (ล่ามจีน) 1 งานการตลาดทั่วไป บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
103   เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ชลบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ตาก สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา) 8 งานสินเชื่อ เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
104   เจ้าหน้าที่การตลาดประกันภัย (นครราชสีมา พิษณุโลก ระยอง) 3 งานการตลาดทั่วไป เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
105   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (สำนักงานใหญ่ กทม., อุบลราชธานี, อุดรธานี) 4 งานวิเคราะห์สินเชื่อ งานอนุมัติสินเชื่อ เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
106   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ (สำนักงานใหญ่ กทม.) 1 งานวิเคราะห์สินเชื่อ งานอนุมัติสินเชื่อ เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
107   เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สำนักงานใหญ่ กทม.) 1 งานบริการลูกค้า เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
108   เจ้าหน้าที่บัญชี 2 งานบัญชี เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
109   เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดดีลเลอร์ (กรุงเทพฯ ระยอง นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงราย) 4 งานสินเชื่อ เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
110   เจ้าหน้าที่ธุรการ (กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด) 4 งานธุรการ งานการจัดการทั่วไป เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1921 | 3.59MB