<< ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม >>

  ชื่อกิจกรรม โครงการปล่อยปลา (ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
  ระยะเวลา 29 ก.ย. 2565 - 23 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการธรรมมะประจำสัปดาห์ (ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
  ระยะเวลา 27 ก.ย. 2565 - 14 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม (ชมรมมุสลิม)
  ระยะเวลา 26 พ.ย. 2565 - 4 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะการแสดงนาฏศิลป์ไทย (ชมรมนาฏศิลป์)
  ระยะเวลา 26 ก.ค. 2565 - 13 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการวันพระ (ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
  ระยะเวลา 25 ก.ย. 2565 - 13 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
  ระยะเวลา 23 ก.พ. 2566 - 3 มี.ค. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
  ระยะเวลา 23 ก.พ. 2566 - 3 มี.ค. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล (ชมรมแฮนด์บอล)
  ระยะเวลา 19 ก.พ. 2566 - 29 มี.ค. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการวันวาเลนไทน์
  ระยะเวลา 14 ก.พ. 2566 - 14 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม กีฬาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์(ไม้เรียวเกม)
  ระยะเวลา 11 ก.พ. 2566 - 11 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล"Volleyball Burapha Cup" ครั้งที่ 12
  ระยะเวลา 11 ก.พ. 2566 - 16 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย (ชมรมนาฏศิลป์)
  ระยะเวลา 10 ก.ย. 2565 - 16 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะการแสดงนาฏศิลป์ไทย (ชมรมนาฏศิลป์)
  ระยะเวลา 10 ก.ย. 2565 - 11 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการพิธีมอบอะตอม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
  ระยะเวลา 9 ก.พ. 2566 - 9 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการการแสดงนาฏศิลป์ไทย (ชมนาฏศิลป์)
  ระยะเวลา 6 ต.ค. 2565 - 16 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ Sport Chanbara Championship ครั้งที่ 3 (ชมรมกีฬาซามูไรซันมาระ มหาวิทยาลัยบูรพา)
  ระยะเวลา 4 พ.ย. 2565 - 25 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการบูรพาจิตอาสา
  ระยะเวลา 4 ก.พ. 2566 - 5 ก.พ. 2566
  เอกสาร -

  ชื่อกิจกรรม โครงการ ค่าย Heartiness สังคมแห่งความจริงใจ (ชมรม Awakening)
  ระยะเวลา 1 ก.พ. 2566 - 14 เม.ย. 2566
  เอกสาร -
                                                                                                                                        
Copyright 2013     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0.1586 | 0.96MB