ประกาศการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน 2565

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน 2565
รายละเอียด ประกาศการจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน 2565
1. จองหอพัก วันที่ 8 - 10 มี.ค.66
2. ประกาศรายชื่อผู้จองหอพัก วันที่ 14 มี.ค.66
3. จองหมายเลขห้องพัก วันที่ 21 - 23 มี.ค.66
4. ชำระเงินค่าหอพัก วันที่ 27 - 31 มี.ค.66
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 11:01
เอกสารแนบ    ประกาศจองหอพัก ภาคฤดูร้อน 2565   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 มี.ค. 66
รูปภาพแนบ