ตำแหน่งงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567  วันที่ 1 มิ.ย. 2567 - วันที่ 30 มิ.ย. 2567
ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๗)  วันที่ 4 มิ.ย. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 31 พ.ค. 2567 - วันที่ 31 ส.ค. 2567
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องและยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ครั้งที่ 1-4  วันที่ 29 พ.ค. 2567 - วันที่ 24 ก.ค. 2567
ประกาศรายชื่อนิสิตจองหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567  วันที่ 21 พ.ค. 2567 - วันที่ 30 มิ.ย. 2567
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย–หญิง) ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2567  วันที่ 16 พ.ค. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ ๒ – ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับปริญญาตรี  วันที่ 1 พ.ค. 2567 - วันที่ 31 ก.ค. 2567
การยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าไฟฟ้า) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566  วันที่ 28 เม.ย. 2567 - วันที่ 24 ก.ค. 2567


ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

คลิปกิจกรรม